Pentru protejarea suprafeţelor produselor împotriva abraziunii, contaminării cu lichide şi a uzurii datorate traficului, Agricin recomandă realizarea în mod regulat a întreţinerii şi curăţării suprafeţelor. Acest lucru va asigura estetica şi stabilitatea gradului de finisare a produsului.

Modul de realizare a întreţinerii depinde de gradul de finisare a produsului, locul de amplasare, traficul suportat etc. Înainte de folosirea produselor pentru curaţare şi protecţie alese este recomandată testarea acestora pe o suprafaţă mică.

1. Curăţarea după instalare:
După instalarea produsului, umeziţi suprafaţa şi rosturile cu apă şi îndepărtaţi resturile de materiale de construcţie folosind un agent neutru.
Folosiţi un agent degresor în cazul petelor de hidrocarburi. După aplicarea acestor agenţi, suprafaţa produsului trebuie întotdeauna spălată cu apă şi detergent lichid, apoi clătită din abundenţă şi lăsată să se usuce.

2. Întreţinerea suprafeţelor cu trafic intens:
Pentru întreţinerea suprafeţelor cu trafic intens este recomandată aplicarea unui strat de ceară de cristalizare prin intermediul unei maşini de polisare, acest fapt ducând la realizarea unui strat protector permanent. Aplicaţi apoi cu ajutorul maşinii de polisat un strat subţire de ceară pentru creşterea luciului suprafeţei.
Pentru întreţinerea manuală zilnică este recomandată folosirea agenţilor de curăţare şi lustruire ce se pot dilua în apă. Înainte de aplicarea agenţilor de lustruire, suprafaţa produsului trebuie curăţată de praf şi de factorii de contaminare mecanică.

În vederea realizării unei întreţineri complete pot fi folosiţi agenţi care cresc luciul şi formează suprafeţe cu o mai mare aderenţă. Frecvenţa realizării întreţinerii depinde de intensitatea traficului la care este supus produsul.
În funcţie de intensitatea traficului, se stabileşte intervalul de timp după care este necesară aplicarea unui nou strat de protecţie. La aplicarea acestuia se înlătură mai întâi stratul existent (cu maşina de polisat), apoi se degresează suprafaţa. Curăţarea se realizează cu agenţi neutri. Apoi se aplică un nou strat de ceară pe suprafaţa curăţată, degresată şi uscată.

3. Întreţinerea suprafeţelor cu trafic redus:
Suprafeţele cu trafic redus pot fi întreţinute, după înlăturarea materialelor de construcţie, cu ceară pentru luciu. Pentru întreţinerea manuală zilnică a suparafeţelor este recomandată (după înlăturarea prafului şi a contaminanților solizi) folosirea agenţilor de spălare şi lustruire. În cazul folosirii în mod obişnuit pentru întreţinere a mijloacelor mecanice, este recomandată folosirea produselor create în acest scop. În funcţie de intensitatea traficului se stabileşte intervalul de timp la care este necesară o nouă aplicare a stratului protector. Procesul este similar cu cel descris mai sus.

4. Întreţinerea manuală a suprafeţelor:
Luciul suprafeţelor mai mici, în colţuri şi în locuri greu accesibile, poate fi intensificat folosind echipamente de lustruire manuală (ex. maşina de rectificat cu disc de lustruire) sau manual, cu pânză fină şi agenţi de lustruire. Suprafaţa de curăţat trebuie întâi ştearsă de praf şi contaminanţi mecanici, apoi spălată.

5. Curăţarea şi întreţinerea elementelor de mobilier:
Pentru protejarea suprafeţelor împotriva apei, uleiurilor şi detergenţilor şi pentru a-i creşte luciul, este recomandată folosirea cerii, care va trebui aplicată fie cu o cârpă fină, fie cu maşini manuale de lustruit. Unii agenţi de lustruire sunt produşi şi sub formă de spray. Aceşti agenţi pot creşte luciul, luminozitatea culorii şi rezistenţa la apă. Aceştia sunt aplicaţi întotdeauna pe suprafeţe curate, degresate şi uscate.

6. Dezinfecţia suprafeţelor:
Dezinfecţia este realizată în special în instituţii spitaliceşti şi unităţi alimentare. Înainte de folosirea agenţilor dezinfectanţi, este necesară curăţarea suprafeţei de contaminanţi mecanici. Aceşti agenţi de dezinfectare au proprietăţi cu efect bactericid, antiviral şi funicidal. După folosirea lor, este necesară spălarea suprafeţelor cu apă pentru înlăturarea urmelor acestor agenţi şi apoi efectuarea întreţinerii normale.

7. Impregnarea suprafeţelor:
Pentru protejarea suprafeţelor împotriva acţiunii factorilor exteriori şi a contaminanţilor solizi şi lichizi se va folosi un agent de impregnare. Înaintea
folosirii acestuia, se înlătură contaminanţii mecanici şi praful. Apoi suprafaţa se curăţă cu apă şi detergent neutru. După un interval de timp determinat de intensitatea traficului sau a altor factori, tratamentul de impregnare se repetă, înlăturând toţi contaminanţii mecanici. După folosirea acestor agenţi, este necesară spălarea suprafeţei. Aplicaţi stratul de soluţie de impregnare pe suprafaţa curată şi uscată.

8. Protejarea suprafeţelor produsului împotriva petelor de vopsea şi lac:
Pentru protejarea suprafeţelor împotriva petelor de vopsea (grafitti) sau lac se va folosi o ceară de protecţie. După aplicarea acesteia, orice pată de vopsea poate fi înlăturată cu un disc de lustruire sau cu abur.

9. Protejarea suprafeţelor împotriva abraziunii mecanice:
În cazul suprafeţelor cu trafic intens coroborat cu prezenţa factorilor contaminanţi abrazivi sau lichizi, se recomandă prevederea unor zone de curăţare la intrarea pe suprafaţa respectivă, aceste zone având rolul de a capta, în special în timpul iernii, o mare parte a acestor contaminanţi şi de a proteja suprafaţa produsului şi stratul de ceară aplicat pe acesta. Se recomandă instalarea acestor zone de curăţare în special în depozite, magazine, holuri şi coridoare cu intrarea direct din stradă.